Hỗ trợ 24/7
0904.92.1688

CHÍNH SÁCH LƯU KHO HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM

Định nghĩa

“Lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của ELGroup tại Việt Nam.

 

Quy định lưu kho hàng hóa

– Thời điểm nhập kho: là thời điểm hàng hóa nhập kho tại Việt Nam và có thông tin tới Khách hàng trên 1 trong các phương tiện: website (chuyển trạng thái “Chờ giao” trên đơn);Zalo nhóm làm việc, Email, SMS đến địa chỉ email và số điện thoại Khách hàng đăng ký trên hệ thống.

 

–  Thời điểm bắt đầu tính thời gian hàng lưu kho: Tính từ thời gian kiện hàng về kho cho đến thời điểm KH tạo yêu cầu giao (qua hệ thống/liên hệ trực tiếp với kho/CSKH ) và đồng thời Khách hàng phải đủ tài chính để lấy hàng ngay sau khi hệ thống chuyển trạng thái “Yêu cầu giao”

 

ELGroup có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian sau 5 ngày đối với kho HN và HCM, sau 30 ngày đối với kho Hà Nội và HCM. ELGroup sau khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tình hình hàng hóa của khách hàng (bị mất, thất lạc, bị cơ quan chức năng kiểm tra, tịch thu, thu hồi….)

 

– Tính phí lưu kho:

Hàng hóa sẽ được miễn phí lưu kho, vượt quá thời hạn nêu trên ELGroup sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tình hình hàng hóa nào có thể xảy ra.

 

Thanh lý hàng hóa

Hàng hóa lưu kho quá 45 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho ELGroup sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý cũng như không có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).

Lưu ý:

 

–  Trường hợp Khách hàng đã có đủ điều kiện lấy hàng nhưng chưa lấy mà ký gửi hàng tại Kho, ELGroup vẫn miễn phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho không quá 30 ngày theo quy định chung.

 

– Trường hợp Khách hàng có yêu cầu giao và đủ điều kiện để lấy hàng nhưng thời gian yêu cầu giao gần chạm mốc thời gian tính lưu kho, ELGroup sẽ sắp xếp giao hàng theo “Chính sách Giao hàng cho khách hàng”.

 

– Trường hợp hàng hóa bị cơ quan chức năng kiểm tra, tịch thu hàng hóa để kiểm tra xử lý ngoài thời gian lưu kho miễn phí, ELGroup sẽ cố gắng phối hợp với các cơ chức năng để xử lý và lấy hàng về, tuy nhiên sẽ phát sinh chi phí và khách hàng sẽ phải chịu toàn bộ chi phí này. Nếu sự việc xảy ra trong thời gian lưu kho miễn phí, ELGroup sẽ chịu hoàn trách nhiệm.

 

Trân trọng !